MOGELIJKHEDEN VAN BEHEER

Partijen kunnen het beheer van hun commerciële object op de volgende vlakken toevertrouwen aan Locht Vastgoed: Commercieel – Administratief-Juridisch – Technisch – Promotiebeheer.

Commercieel:

Het zoeken van huurders (al dan niet via aansturing van een makelaar) – Prijsvorming rekening houdende met geldende marktprijzen – Screenen, selecteren en voorstellen van kandidaat-huurders – Werkzaamheden i.v.m. nieuwe huurders – Opstellen van huurovereenkomsten – Ontvangen en controleren van stukken – Opleveren van het gehuurde object – Communiceren, corresponderen en onderhouden van de relatie met de huurders en diverse overheidsinstanties – Commercieel management ten einde de commerciële attractiviteit van het object te optimaliseren.

Administratief – Juridisch:

Innen van huren – Bewaken van betalingen en achterstanden – Verzorgen van aanmaningen en inschakelen van een deurwaarder – Administreren en verrekenen voorschotten servicekosten, gemeenschappelijke kosten en lasten – Uitvoeren van betalingen – Meterstanden bijhouden en verbruik in kaart brengen – Jaarlijkse huurindexeringen – Het bijwonen van VvE/ VME vergaderingen en behartigen van belangen van opdrachtgever – WOZ bezwaren – onroerende voorheffing vrijstellingen – Opstellen van periodieke rapportages – Opstellen jaarbudgetten – Jaarlijkse rendementsberekening – Opstellen van juridische dossiers – Verzekeringen – eindopleveringen – energie labels aanvragen.

Technisch:

Aanspreekpunt voor huurders bij reparatieverzoeken – Aanspreekpunt voor bedrijven bij reparaties en/of werkzaamheden – Begeleiden van onderhouds-, renovatie-, verbouwings-, en investeringsprojecten – Opvragen van offertes en verstrekken van opdrachten – Organiseren van aanbestedingen – Werkzaamheden en nota’s controleren – Afsluiten van onderhoudscontracten – Periodieke pandcontroles – Meerjaren onderhoudsplan opstellen – Verduurzaming van gebouwen.

Promotiebeheer

Opstellen van en uitvoering geven aan een marketingplan – Organisatie van commercieel gerichte activiteiten (animaties, seizoensgebonden acties al dan niet in overleg met huurders) ten einde de marktpositie van een winkelpand, winkelcomplex of winkelcentrum te verstevigen.

De bovengenoemde werkzaamheden voer ik met korte lijnen en in alle transparantie uit. Door mijn persoonlijke betrokkenheid bij de uitvoering probeer ik altijd net een stapje verder te gaan.