BEHEER VAN DE WONING

Partijen kunnen het beheer van hun woningportefeuille op de volgende vlakken aan Locht Vastgoed  toevertrouwen: Commercieel – Administratief – Juridisch – Technisch

Commercieel:

Het zoeken van huurders (al dan niet via aansturing van een makelaar) – Prijsvorming rekening houdende met geldende marktprijzen – Huurbeleid afstemmen (circulaires overheid, liberalisatiegrenzen) – Screenen, selecteren en voorstellen van kandidaat-huurders – Werkzaamheden i.v.m. nieuwe huurders – Opstellen van huurovereenkomsten – Ontvangen en controleren van stukken – Opleveren van het gehuurde object – Communiceren, corresponderen en onderhouden van de relatie met de huurders en diverse overheidsinstanties – uitponden

Administratief – Juridisch:

Innen van huren – Bewaken van betalingen en achterstanden – Verzorgen van aanmaningen en inschakelen van een deurwaarder – Administreren en verrekenen voorschotten servicekosten, gemeenschappelijke kosten en lasten – Huurbeleid afstemmen (circulaires overheid, liberalisatiegrenzen) – puntentellingen -Inkomensafhankelijke huurverhoging – Uitvoeren van betalingen – Meterstanden bijhouden en verbruik in kaart brengen – Jaarlijkse huurindexeringen – Het bijwonen van VvE/ VME vergaderingen en behartigen van belangen van opdrachtgever – WOZ bezwaren – Opstellen van periodieke rapportages – Opstellen jaarbudgetten – Jaarlijkse rendementsberekening – Opstellen van juridische dossiers – Verzekeringen – eindopleveringen – energie labels aanvragen

Technisch:

Aanspreekpunt voor huurders bij reparatieverzoeken – Aanspreekpunt voor bedrijven bij reparaties en/of werkzaamheden – Begeleiden van onderhouds-, renovatie-, verbouwings-, en investeringsprojecten – Opvragen van offertes en verstrekken van opdrachten – Organiseren van aanbestedingen – Werkzaamheden en nota’s controleren – Afsluiten van onderhoudscontracten – Periodieke pandcontroles – Meerjaren onderhoudsplan opstellen – Verduurzamen van woningen

De bovengenoemde werkzaamheden voer ik met korte lijnen en in alle transparantie uit. Door mijn persoonlijke betrokkenheid bij de uitvoering probeer ik altijd net een stapje verder te gaan.