LANGE TERMIJN VISIE VAN OBJECTEN

Locht Vastgoed: mijn specialiteit ligt eveneens in de (her)ontwikkeling van onroerend goed. Of het nu een stuk grond, een woning, een kantoorpand, een industriepand, een winkelpand of een zorgcomplex betreft. Graag stel ik een lange termijn visie op uw object samen. Deze visie kan uitmonden in een objectplan al dan niet met een daaruit volgende (her)ontwikkeling of herpositionering van het betreffende object.

(Her)ontwikkeling:

Het (her)ontwikkelingstraject voer ik van A tot Z voor u uit. Gaande van het formeren van de visie, de eerste verkennende gesprekken met marktpartijen (gemeente, eindgebruikers), het aansturen van een architect, het doorlopen van de vergunningsprocedure, het opzetten van een aanbestedingsprocedure, de keuze van de aannemers, de rol van projectleider, de oplevering aan de eigenaar en de oplevering aan de eindgebruiker.
Bij projecten van een bepaalde omvang stel ik graag mijn projectteam aan u voor.

Herpositionering:

Om de verkoop of verhuur terug op de rit te krijgen kan het nodig zijn om het object opnieuw ‘in de markt’ te zetten. Of mogelijk wilt u door exploiteren maar moet het gebouw een ander imago krijgen. In deze situaties heeft u nood aan een marketingplan. Ik stel het graag voor u samen en kan invulling geven aan de uitvoering ervan.

Voortdurend heb ik ontwikkelingen in portefeuille. Ik sta er altijd voor open om deze op afspraak toe te lichten.